Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Toet Toet Studio

OVERZICHT

Deze website 'Toet Toet Studio' wordt geëxploiteerd door Carolien De Rop Illustrator. In deze voorwaarden verwijzen de begrippen "wij", "we", "ons" en "onze" naar Carolien De Rop Illustrator. Door gebruik te maken van deze website en de aangeboden informatie, tools en diensten stem je in met de onderstaande algemene voorwaarden.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je de website bezoekt of iets aanschaft. Door de site te bezoeken en/of iets te kopen, ga je akkoord met deze voorwaarden.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN ONLINEWINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent volgens de wetgeving van je woonland, of dat je als meerderjarige volgens de wetgeving van je woonland ons toestemming hebt gegeven dat minderjarigen voor wie je verantwoordelijk bent deze site gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden en dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de geboden diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

 • We behouden het recht voor om onze dienstverlening te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook en op elk moment.
 • Je stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Prijzen voor producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd, en we behouden ons het recht voor de Dienst te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

 • Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online worden aangeboden en zijn onderworpen aan ons retourbeleid.
 • We doen ons best om de kleuren en afbeeldingen van producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar kunnen niet garanderen dat je beeldscherm alle kleuren correct weergeeft.
 • We behouden ons het recht voor de verkoop te beperken tot bepaalde personen, regio's of rechtsgebieden.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

 • We behouden het recht voor bestellingen te weigeren of te beperken.
 • Je gaat akkoord om actuele en juiste accountgegevens te verstrekken en deze bij te werken indien nodig.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

 • We bieden toegang tot optionele tools van derden zonder garanties of aansprakelijkheid voor het gebruik ervan.
 • Nieuwe diensten vallen onder deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 8 - KOPPELINGEN VAN DERDEN

 • We zijn niet verantwoordelijk voor content van derden en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor externe websites.

ARTIKEL 9 - REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

 • Ingezonden materialen kunnen door ons worden gebruikt zonder verplichting tot vertrouwelijkheid.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS

 • Persoonsgegevens worden behandeld volgens ons Privacybeleid.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

 • We behouden het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren zonder voorafgaande kennisgeving.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

 • Het gebruik van de Dienst voor onrechtmatige doeleinden is verboden, en we behouden het recht voor de toegang te beëindigen bij schending van deze bepaling.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIE; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

 • We bieden geen garanties voor ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze Dienst.
 • Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het maximale wettelijk toegestane.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

 • Je vrijwaart ons tegen claims van derden die voortvloeien uit schending van deze voorwaarden.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

 • Indien een bepaling ongeldig is, blijven de overige bepalingen van kracht.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

 • Verplichtingen blijven geldig na beëindiging van deze overeenkomst.
 • We behouden het recht voor de overeenkomst te beëindigen bij schending van voorwaarden.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

 • Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

 • Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het recht van Antwerpsestraat 119, Mortsel, Antwerpen, 2640, België.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN

 • Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website, en door het gebruik van de Dienst na wijzigingen ga je akkoord met de aangepaste voorwaarden.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden kun je contact met ons opnemen via toettoetstudio@gmail.com.